Oferta 2020-07-27T12:37:39+00:00

Przemysłowe maszyny do szycia – Linia Szycia

Nasza firma jest wiodącym ekspertem znajdującym się na rynku już ponad 20 lat! Dzięki zdobytemu doświadczeniu i szerokiemu zakresowi działania jesteśmy w stanie doskonale dopasować produkt do potrzeb klienta zapewniając przy tym profesjonalne doradztwo. Nasz zespół składa się z ludzi wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach dzięki czemu znamy rozwiązania różnych problemów związanych z każdą z trzech gałęzi działalności firmy. A zajmujemy się:

LINIA SZYCIA
EAGLE
LINIA ŻYCIA

Nasza firma jest wiodącym ekspertem znajdującym się na rynku już ponad 20 lat! Dzięki zdobytemu doświadczeniu i szerokiemu zakresowi działania jesteśmy w stanie doskonale dopasować produkt do potrzeb klienta zapewniając przy tym profesjonalne doradztwo. Nasz zespół składa się z ludzi wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach dzięki czemu znamy rozwiązania różnych problemów związanych z każdą z trzech gałęzi działalności firmy. A zajmujemy się:

Dystrybucją maszyn pakujących i dozujących dostosowanych do europejskich wymagań produkcyjnych. W Naszej ofercie znajdą Państwo wszelkie urządzenia służące do pakowania od małych zgrzewarek do pojedynczych worków do pełnych linii produkcyjnych pakujących i obkurczających np.: drzwi, czy poduszki. Sposób pakowania dopasowujemy do produktu klienta, dzięki czemu osiągamy najlepszy wygląd i zabezpieczenie asortymentu. Masz niestandardowy rozmiar produktu? Bądź chcesz stworzyć swój własny zestaw urządzeń dostosowany do Twojej linii pakującej? Nie ma problemu! Dzięki bliskiej współpracy z kilkoma fabrykami możemy dostarczyć Ci urządzenia wykonujące dokładnie to czego chcesz. Co więcej jeżeli wystarcza Ci urządzenie pracujące na standardowych parametrach, możesz je u Nas zakupić od ręki.

Rurowymi solarnymi ogrzewaczami, które ogrzewają bezpośrednio wodę użytkową bez potrzeby zastosowania żadnego wymiennika ciepła. Nasze ogrzewacze są idealnym rozwiązaniem do domowego użytku wszędzie tam, gdzie mamy ogrzewanie wody elektryczne, gazowe, lub piecowe. Wykorzystanie ogrzewaczy solarnych sezonowo jest nie tylko wysoce oszczędnym rozwiązaniem, ale również bardzo wygodnym. Solary są bardzo proste w konstrukcji, co sprawia, że montaż jest wyjątkowo łatwy, a samo urządzenie bardzo wytrzymałe. Oprócz tego dajemy aż 10 lat gwarancji na każdy ogrzewacz, gdyż jesteśmy pewni ich działania. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Nam, lub z jednym z Naszych przedstawicieli w całej Polsce.

Maszynami do szycia, oraz urządzeniami związanym z tym segmentem rynku. Jest to najstarsza część naszej działalności. Znajdziesz u Nas urządzenia w szerokim przekroju cenowym, oraz funkcjonalnym. Mamy maszyny do użytku domowego, które są potrzebne niemal w każdym gospodarstwie domowym. Dysponujemy również maszynami przemysłowymi, które są stosowane w dużych szwalniach. Z uwagi na fakt, iż mamy wiele urządzeń – posiadamy bardzo dużo części zamiennych i eksploatacyjnych związanych z tą branżą.

Maszyny pakujące
i dozujące

Dystrybucją maszyn pakujących i dozujących dostosowanych do europejskich wymagań produkcyjnych. W Naszej ofercie znajdą Państwo wszelkie urządzenia służące do pakowania od małych zgrzewarek do pojedynczych worków do pełnych linii produkcyjnych pakujących i obkurczających np.: drzwi, czy poduszki. Sposób pakowania dopasowujemy do produktu klienta, dzięki czemu osiągamy najlepszy wygląd i zabezpieczenie asortymentu. Masz niestandardowy rozmiar produktu? Bądź chcesz stworzyć swój własny zestaw urządzeń dostosowany do Twojej linii pakującej? Nie ma problemu! Dzięki bliskiej współpracy z kilkoma fabrykami możemy dostarczyć Ci urządzenia wykonujące dokładnie to czego chcesz. Co więcej jeżeli wystarcza Ci urządzenie pracujące na standardowych parametrach, możesz je u Nas zakupić od ręki.

Solarne ogrzewacze wody użytkowej

Rurowymi solarnymi ogrzewaczami, które ogrzewają bezpośrednio wodę użytkową bez potrzeby zastosowania żadnego wymiennika ciepła. Nasze ogrzewacze są idealnym rozwiązaniem do domowego użytku wszędzie tam, gdzie mamy ogrzewanie wody elektryczne, gazowe, lub piecowe. Wykorzystanie ogrzewaczy solarnych sezonowo jest nie tylko wysoce oszczędnym rozwiązaniem, ale również bardzo wygodnym. Solary są bardzo proste w konstrukcji, co sprawia, że montaż jest wyjątkowo łatwy, a samo urządzenie bardzo wytrzymałe. Oprócz tego dajemy aż 10 lat gwarancji na każdy ogrzewacz, gdyż jesteśmy pewni ich działania. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Nam, lub z jednym z Naszych przedstawicieli w całej Polsce.

Maszyny do szycia i pokrewne

Maszynami do szycia, oraz urządzeniami związanym z tym segmentem rynku. Jest to najstarsza część naszej działalności. Znajdziesz u Nas urządzenia w szerokim przekroju cenowym, oraz funkcjonalnym. Mamy maszyny do użytku domowego, które są potrzebne niemal w każdym gospodarstwie domowym. Dysponujemy również maszynami przemysłowymi, które są stosowane w dużych szwalniach. Z uwagi na fakt, iż mamy wiele urządzeń – posiadamy bardzo dużo części zamiennych i eksploatacyjnych związanych z tą branżą.

Oprócz tego oferujemy gwarancję i serwis pogwarancyjnych dla wszystkich urządzeń u Nas zakupionych i nie tylko! Z chęcią także nawiązujemy nowe współprace, także jeżeli chcesz zostać Naszym przedstawicielem to zaproponujemy Ci korzystne warunki kooperacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź Nasz sklep internetowy i pobierz e-katalog!

WARUNKI GWARANCJI NA MASZYNY PRZEMYSŁOWE DO SZYCIA

Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnej gwarancji jest faktura

VAT lub paragon Linia Szycia Mirosław Piłat..

Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.

Gwarancją jest objęta głowica maszyny wraz z zespołem napędowym. Gwarancją nie są objęte części maszyny zużywające się w sposób naturalny w trakcie eksploatacji takie jak: chwytacze , płytki ściegowe , transportery, stopki ,płytki, wałki , sprężynki , okładziny sprzęgieł ,szpulki , elementy grzejne , grzałki , cewki , żarówki oraz noże tnące i do obcinania nici. Gwarancja nie obejmuje wadwynikających z uszkodzeń mechanicznych,przeciążeniowych, niewłaściwej eksploatacji, sprzecznej z instrukcją obsługi i przeznaczeniem maszyny.Firma zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia części i

usunięcia wad uniemożliwiających pracę maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem technologicznym w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia usterki lub dostarczenia maszyny do punktu serwisowego. Okres naprawy może być przedłużony o czas sprowadzenia importowanej części, która wymaga wymiany a nie ma jej na magazynie w Polsce. Maszyna musi być właściwie konserwowana oraz muszą być stosowane właściwe igłyi nici do szycia materiałów, folia ochronna według przeznaczenia maszyny. Nie podlegają gwarancji regulacje maszyny związane ze zmianą nici i szytych materiałów. W okresie gwarancyjnym wykluczone jest odstąpienie od kontraktu lub zmniejszenie cen zakupu z wyjątkiem przypadku kiedy firma w wyniku okoliczności zawinionych przez siebie nie dostarczy i nie usunie wad podlegąjcych gwarancji. Okres gwarancji przedłuża się o czas w jakim towar nie mógł być używany z powodu opóźnionej dostawy lub naprawy. Wykluczone są żądania imiennych odszkodowańza ewentualne okaleczenia osób i pozostałych pośrednich strat. Gwarancja obejmuje dwadzieścia cztery miesiące od daty zakupu.

WARUNKI GWARANCJI MASZYN PAKUJĄCYCH

I.

Dokumentem potwierdzającym gwarancję jest Faktura lub paragon zakupu sprzętu od Linia Szycia Mirosław Piłat

Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.

Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane

bezpłatnie, w terminach nie dłuższych niż 14 dni roboczych od

daty dostarczenia towaru do Punktu Serwisowego. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o

czas przebywania sprzętu w Punkcie Serwisowym.

II.

Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Punkt

Serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym,właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją . Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi ,do wykonania których

zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, na przykład:zainstalowanie,

sprawdzenie działania, wymiana części grzewczych, itp.

III. Gwarancją nie są objęte:

sznury przyłączeniowe, sieciowe, wtyczki, gniazda, szczotki, bezpieczniki,

taśmy teflonowe (wew./zewn.), taśmygrzewcze, końcówki grzewcze, taśmy napędowe, izolatory, itp.

uszkodzenia mechaniczne, termiczne,chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (np. środków eksploatacyjnych, wyładowania

atmosferycznego, używania niezgodnych z instrukcja obsługi środków eksploatacyjnych lub czyszczących,

uszkodzenia spowodowane przez wilgoć, korozje lub ciała obce, które dostały się do wnętrza urządzenia np.:pył itp.

uszkodzenia wynikłe na skutek: – przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie

okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca ani sprzedawca, w szczególności

niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, transportu lub instalacji –

z przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich (np.używanie nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów)

celowe uszkodzenie sprzętu , czynności konserwacyjne (np. czyszczenie

grzałki itp.),

wymiana części posiadających określoną żywotność (np.: bezpieczniki, teflon, paski grzewcze, itp.)

IV.

Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wyłącznie w przypadku gdy:

– punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usuniecie wady jest niemożliwe – naprawa nie jest wykonana w terminie wymienionym w pkt.1 lub innym terminie uzgodnionym na piśmie

z reklamującym

– w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania istotnych napraw więcej niż trzykrotnie

V. Do przyjęcia reklamacji i wykonania naprawy gwarancyjnej upoważniony jest serwis firmy Linia Szycia.

VI. Reklamowany sprzęt dostarczany jest do Punktu Serwisowego i odbierany po naprawie przez

nabywcę.

VII. Sprzęt dostarczany do Punktu Serwisowego powinien być czysty. Serwisant może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego lub oczyścić go na koszt nabywcy sprzętu.

VIII.Uprawnienia z tytuł u udzielanej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu faktury sprzedaży lub paragonu

.

IX. W przypadku konieczności sprawdzenia specjalistycznych części zamiennych w celu naprawy sprzętu, okres naprawy może ulec przedłużeniu o 14 dni roboczych.

X. W sprawach nieregulowanych powyżej w karcie maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

E-KATALOG