Regulamin 2020-01-27T10:35:32+00:00

REGULAMIN SKLEPU

 1. Warunkiem koniecznym do składania zamówień jest założenie przez Klienta osobistego konta w sklepie Linia Szycia. Poprawność wpisywanych danych ma kluczowe znaczenie dla realizacji zamówień. Zakładając konto Klient potwierdza, iż dane są prawdziwe oraz wyraża zgodę na przysyłanie korespondencji na podany adres, a także adres e-mail oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
  Linia Szycia nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie, z wykorzystaniem danych, niezbędnych do zalogowania się na osobistym koncie Klienta.

  Zgodnie z RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Eutropejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych …,) możecie nas Państwo w każdej chwili poinformować, że chcecie by Państwa dane zostały usunięte. 

 2. Towary dostępne w magazynie wysyłane są wg ustaleń z Klientem. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie, jest uzgadniana z Klientem pocztą e-mail lub telefonicznie. W celu upewnienia się, że dany towar znajduje się aktualnie w magazynie lub ustaleniu terminu dostawy prosimy o kontakt tel :
  61 86 40 268, 61 66 14 225
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po jednoznacznym określeniu formy dostawy oraz płatności.
 4. Zmian w zamówieniu można dokonywać do momentu otrzymania informacji o wysyłce towaru. Anulowanie bądź zmiana zamówienia, które już zostało wysłane, jest niemożliwe.
 5. Za opóźnienia, wynikające z pracy dostawcy przesyłek, Linia Szycia nie ponosi odpowiedzialności. Każdy przypadek zniszczenia opakowania towaru w drodze do Klienta, powinien być zgłoszony do Linia Szycia. NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PODPISANIEM LISTU, CZY OPAKOWANIE ORAZ MASZYNA NIE ZOSTAŁY USZKODZONE W CZASIE TRANSPORTU. Podpisanie Listu przewozowego uniemożliwia ubieganie się o odszkodowanie za zniszczenie towaru.*
 6. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich. Cena, podana przy towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, a także do usuwania tych towarów i wprowadzania nowych.
 7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%. Przy każdym z produktów podane są ceny brutto (zawierają VAT).
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą Linia Szycia. Zakładając konto i zakupując towar Klient potwierdza, że zgadza się z Regulaminem oraz upoważnia Firmę Linia Szycia do wystawiania Faktur VAT bez podpisu uwierzytelniającego. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy ma miejsce poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi Faktury VAT.
 9. Korzystanie z oferty sklepu internetowego jest związane z podaniem danych osobowych. Linia Szycia oświadcza, że podane przez Klienta dane będą używane tylko w celu realizacji zamówień oraz informowania o aktualnej ofercie sklepu, z zastrzeżeniem prawa Klienta do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29. 08. 1997 r ., i w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim.
 10. Wraz z zakupionym towarem klient otrzymuje:
  • Fakturę VAT potwierdzającą zakup
  • Gwarancję
  • Instrukcję obsługi w języku polskim

UWAGA:
Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się nieznacznie od produktów prezentowanych na zdjęciach.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów.

RABATY ORAZ PROMOCJE NIE SUMUJĄ SIĘ. Rabat sklepowy 5% wyłącznie na urządzenia (nie dotyczy akcesoriów dodatkowych, oprzyrządowania, części itp). Rabat nie zawsze jest widoczny w mailu zwrotnym – w momencie wystawienia Faktury VAT lub paragonu zostaje naliczony.

UWAGA!
Części są wysyłane za pobraniem. Inne formy płatności należy wcześniej ustalić w sklepie.
Części zamienne na Gwarancji są wysyłane po wcześniejszym sprawdzeniu części uszkodzonej, którą należy do nas przesłać. Inne formy wymiany części na Gwarancji należy wcześniej ustalić w sklepie.

REKLAMACJE

Jeśli towar odbierany od Kuriera nosi znamiona uszkodzenia (wgnieciony karton, ruchome części, inne widoczne lub słyszalne zniszczenia) należy bezwzględnie sporządzić PROTOKÓŁ SZKODOWY, który każdy kierowca posiada. Po czym proszę wraz z „Oświadczeniem o odstąpieniu od roszczeń wobec firmy kurierskiej na korzyść LINIA SZYCIA ” oraz (w miarę możliwości) zdjęciami uszkodzeń odesłać do siedziby LINIA SZYCIA w terminie do 14dni od daty dostawy, abyśmy mogli utrzymać termin reklamacji względem firmy kurierskiej.

Ze swojej strony LINIA SZYCIA postara się rozwiązać reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia z Odbiorcą- jest to jednak zależne od wyników negocjacji z kurierem.

Jeśli są jakieś wątpliwości proszę dzwonić na nr firmowe: 61 86 40 268, 61 66 14 225

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować sklep LINIA SZYCIA, Mirosław Piłat, Kolejowa 1/3, 60-715 Poznań, tel.: 61 86 40 268, e-mail: sklep@liniaszycia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszelkie otrzymane od Państwa płatności za towar , bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrotów płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Nie pokrywamy kosztów transportu w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy.

Godziny otwarcia sklepu : pon-pt 8:00 – 16:00

W soboty (9:00 – 12:00) odbywają się dyżury: w przypadku chęci zakupu urządzeń bądź testów prosimy o wcześniejszy kontakt celem uzgodnienia terminu!

WARUNKI GWARANCJI NA MASZYNY PRZEMYSŁOWE DO SZYCIA  

Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnej gwarancji jest faktura

VAT lub paragon Linia Szycia Mirosław Piłat..

Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.

Gwarancją jest objęta głowica maszyny wraz z zespołem napędowym. Gwarancją nie są objęte części maszyny zużywające się w sposób naturalny w trakcie eksploatacji takie jak: chwytacze , płytki ściegowe , transportery, stopki ,płytki, wałki , sprężynki , okładziny sprzęgieł ,szpulki , elementy grzejne , grzałki , cewki , żarówki oraz noże tnące i do obcinania nici. Gwarancja nie obejmuje wadwynikających z uszkodzeń mechanicznych,przeciążeniowych, niewłaściwej eksploatacji, sprzecznej z instrukcją obsługi i przeznaczeniem maszyny.Firma zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia części i

usunięcia wad uniemożliwiających pracę maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem technologicznym w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia usterki lub dostarczenia maszyny do punktu serwisowego. Okres naprawy może być przedłużony o czas sprowadzenia importowanej części, która wymaga wymiany a nie ma jej na magazynie w Polsce. Maszyna musi być właściwie konserwowana oraz muszą być stosowane właściwe igłyi nici do szycia materiałów, folia ochronna według przeznaczenia maszyny. Nie podlegają gwarancji regulacje maszyny związane ze zmianą  nici i szytych materiałów. W okresie gwarancyjnym wykluczone jest odstąpienie od kontraktu lub zmniejszenie cen zakupu z wyjątkiem przypadku kiedy firma w wyniku okoliczności zawinionych przez siebie nie dostarczy i nie usunie wad podlegąjcych gwarancji. Okres gwarancji przedłuża się o czas w jakim towar nie mógł być używany z powodu opóźnionej dostawy lub naprawy. Wykluczone są żądania imiennych odszkodowańza ewentualne okaleczenia osób i pozostałych pośrednich strat. Gwarancja obejmuje dwadzieścia cztery miesiące od daty zakupu.

WARUNKI GWARANCJI MASZYN PAKUJĄCYCH  

I.

Dokumentem potwierdzającym gwarancję jest Faktura lub paragon zakupu sprzętu od Linia Szycia Mirosław Piłat

Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.

Ujawnione w tym okresie wady będą  usuwane

bezpłatnie, w terminach nie dłuższych niż 14 dni roboczych od

daty dostarczenia towaru do Punktu Serwisowego. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o

czas przebywania sprzętu w Punkcie Serwisowym.  

II.

Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Punkt Serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym,właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją . Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi ,do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, na przykład:zainstalowanie, sprawdzenie działania, wymiana części grzewczych, itp. 

III. Gwarancją nie są objęte:  

sznury przyłączeniowe, sieciowe, wtyczki, gniazda, szczotki, bezpieczniki,

taśmy teflonowe (wew./zewn.), taśmygrzewcze, końcówki grzewcze, taśmy napędowe, izolatory, itp.

uszkodzenia mechaniczne, termiczne,chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (np. środków eksploatacyjnych, wyładowania

atmosferycznego, używania niezgodnych z instrukcja obsługi środków eksploatacyjnych lub czyszczących,

uszkodzenia spowodowane przez wilgoć, korozje lub ciała obce, które dostały się do wnętrza urządzenia np.:pył itp.

uszkodzenia wynikłe na skutek: – przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie

okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca ani sprzedawca, w  szczególności

niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, transportu lub instalacji –

z przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich (np.używanie nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów)

  

celowe uszkodzenie sprzętu , czynności konserwacyjne (np. czyszczenie

grzałki itp.),

wymiana części posiadających określoną żywotność (np.: bezpieczniki, teflon, paski grzewcze, itp.)

IV.

Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wyłącznie w przypadku gdy:

– punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usuniecie wady jest niemożliwe – naprawa nie jest wykonana w terminie wymienionym w pkt.1 lub innym terminie uzgodnionym na piśmie

z reklamującym

– w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania istotnych napraw więcej niż trzykrotnie

V. Do przyjęcia reklamacji i wykonania naprawy gwarancyjnej upoważniony jest serwis firmy Linia Szycia.

VI. Reklamowany sprzęt dostarczany jest do Punktu Serwisowego i odbierany po naprawie przez

nabywcę.

VII. Sprzęt dostarczany do Punktu Serwisowego powinien być czysty. Serwisant może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego lub oczyścić go na koszt nabywcy sprzętu.

VIII.Uprawnienia z tytuł u udzielanej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu faktury sprzedaży lub paragonu.

IX. W przypadku konieczności sprawdzenia specjalistycznych części zamiennych w celu naprawy  sprzętu, okres naprawy może ulec przedłużeniu o 14 dni roboczych.

X. Odpłatne naprawy serwisowe są objęte 30 dniową gwarancją.

XI. W sprawach nieregulowanych powyżej w karcie maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu  Linia Szycia Mirosław Piłat z siedzibą pod adresem ul.kolejowa 1/3 60-715 Poznań
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.